Flamingo Đại Lải là resort gần Hà Nội có hệ thống hồ bơi lớn. Thực tế nhiều du khách chưa biết rõ khu nghỉ này có mấy hồ bơi, hồ bơi ở những vị trí nào.…

Đọc thêm