Từ tháng 3 năm 2023, show diễn Soul of the Forest đã chính thức quay trở lại tại rừng thông Flamingo Đại Lải với những đêm nhạc cuốn hút với sự tham gi…

Đọc thêm